Naše služby

Murárske práce

Naša fima ponúka výstavbu, opravu, demontaž komínov, vymurovanie štítových stien. Všetky murárske služby potrebné k ukončeniu strechy.